Samtaleterapeut

Åpningstider: Timer etter avtale på tirsdager.

For timebestilling: 97318575

Tjenester

Kognitiv terapi og samtaleterapi


Priser:

  • Førstegangssamtale (75 min): 1200 kr
  • Oppfølgingssamtale (45 min): 800 kr
  • Gruppesamtaler (75 min): etter avtale
  • Barn og unge under 18 år, førstegangssamtale (75 min): 800 kr 
  • Barn og unge i følge med foresatte (45 min): 500 kr
  • Oppfølging via telefon eller skype (30 min): etter avtale


Ansatte ved samtaleterapiavdelingen


Marit Skreosen Fuglset


Bakgrunn


Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid med mastergrad i psykisk helsearbeid v/Universitetet i Agder fra 2015. Har videreutdanning i kognitiv terapi ved angst og depresjon. Med 10 års erfaring fra Sykehuset i Telemark ved åpen psykiatrisk døgnpost har jeg erfaring med psykiske lidelser i sin helhet, med fokus på angst, depresjon og psykose. Har lang erfaring med å snakke med barn og unge som pårørende.