Kiropraktor

Se www.stokkekiro.no for ytterligere informasjon 

Åpningstider: timer etter avtale

For timebestilling: tlf 91 91 56 33

Tjenester:

  • Kiropraktisk behandling
  • Trykkbølge behandling

Priser:

  • 1. gangs konsultasjon 45-60 min kr 780
  • Standard konsultasjon 20-30 min kr 530
  • Nytt problem/mer enn 1 år siden siste konsultasjon kr 680
  • Trykkbølge kr 530
  • Uttalelser og attester kr 100

Ansatte ved kiropraktoravdelingen

Eileen Ferreira Engelbrethsen

Bakgrunn

Fem års utdanning ved Macquarie University i Sydney Australia 2002-2006. Autorisert etter ett års turnustjeneste i Tønsberg.

Startet Stokke kiropraktorklinikk i 2008. Har tidligere arbeidet deltid ved Sentrum Kiropraktorklinikk/Fokus helse og trening i Sandefjord og i korte perioder som kiropraktorvikar ved Medi3 Ålesund.

Kiropraktoryrket

En kiropraktor jobber med akutte og kroniske plager i nerve-muskel- og skjelettsystemet. Vi behandler plager og feilfunksjoner i hele bevegelsesapparatet.

En kiropraktor vil se på kroppen som en helhet og forsøke å finne den underliggende årsak for plagene. Behandlingen baserer seg i stor grad på manuelle metoder og den tilpasses hver enkelt person. Passer uansett alder.

Kiropraktor kan sykemelde inntil 12 uker for relevante plager, og ved behov henvise til bildediagnostikk som MR og røntgen.