Fastlege

Åpningstider 8:00-15:30

For timebestilling: tlf 33 36 37 90

For elektronisk timebestilling, reseptforespørsel og e-konsultasjon klikk her.

Ved behov for akutt hjelp eller dersom ingen av online-timene passer er det best å ringe.


Ansatte ved fastlegekontoret

Fastlegekontoret i Helsehuset Stokke drives av 4 fastleger. Våre flinke og erfarne ansatte består av 1 sykepleier og 3 helsesekretærer. 

Eivind Lando Skaatun

Spesialist i allmennmedisin. Fastlege i Stokke fra januar 2018.

Ferdigutdannet lege ved NTNU i Trondhem i 2012, studerte før det idrettsvitenskap. 

Har fra tidligere erfaring fra psykiatri, sykehjemsmedisin og som fastlegevikar.

Hege Marie Wahl

Spesialist i allmennmedisin. Har arbeidet som fastlege i Stokke sentrum siden 1985. 

I mange år i solopraksis, men fra 2015 sammen med Linda Nicolette. 

Linda Nicolette

Har permisjon i et år fra 20. september 2021

Spesialist i allmennmedisin. Har jobbet som fastlege i Stokke siden 2011. 

Amerikansk spesialist i barnekirurgi fra 1993 og jobbet der i mange år. 

Flyttet til Norge i 2011 og startet da som fastlege ved Brunstad Helsesenter som flyttet fra Melsomvik til Stokke Senter i 2013. 

Erlend Nytrø Einarson

Ny fastlege i Stokke fra september 2019. Er under spesialisering i allmennmedisin.

Har tidligere erfaring fra barne og ungdomspsykiatri, og som fastlegevikar.

Nabil Saleem

Fastlegevikar fra 20. september 2021. Utdannet ved universitetet i Lublin i Polen. Har tidligere jobbet som legevikar i psykiatrien i Oslo. Hatt turnustjeneste ved Førde Sentralsykehus med distriktstjeneste på Dokka Helsehus i august 2021.

Eileen Veldman 

Helsesekretær. 

Utdannet i Nederland. Har bodd i Norge siden 2011. 

Judith Vetsch 

Helsesekretær. 

Utdannet i Sveits. Har bodd i Norge siden 2012. 

Mona Potsma

Helsesekretær. 

Ingrid Engelsgård Larsen 

Sykepleier. 

Har arbeidet sammen med Dr Wahl siden 1999.