Nyheter

Vi ønsker velkommen til Marit Skreosen Fuglset som er spesialsykepleier i psykisk helsearbeid og tilbyr samtaleterapi. Marit Skreosen Fuglset har videreutdanning i kognitiv terapi. Hun åpner i august og vil holde åpent hver tirsdag.

Vi ønsker velkommen til dr. Karthika Arumugam! Hun kommer inn som vikar for fastlege Eivind Lando Skaatun mens han er i pappapermisjon fra 1. mars til 31. august.