Vi utvider med psykomotorisk fysioterapeut

02.03.2020

Vi har gleden av å ønske psykomotorisk fysioterapeut Mona Larsen velkommen hos oss i Helsehuset Stokke.