Dr. Skaatun har pappapermisjon fra 01. mars.

27.02.2019

Fastlege Eivind Lando Skaatun skal ha pappapermisjon 01.03.19 - 31.08.19. Karthika Arumugam vil komme inn som vikar i denne perioden. Dr. Arumugam har studert ved Universitetet i Oslo, hatt turnustjeneste i Trøndelag og jobbet som fastlegevikar på Lillehammer.